Ο Σύλλογός μας δίνει προτεραιότητα στον παιδαγωγικό ρόλο των προπονητών του.
 
Σε συνεργασία με το ACTIVE όλοι οι προπονητές μας παρακολούθησαν πολύωρο σεμινάριο, και έλαβαν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης με θέμα:
Ενισχύοντας τις πολιτικές προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες!

Το ACTIVE είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα REC 2014-2020 της Ε.Ε., που θέλει να συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερων αθλητικών χώρων για τα παιδιά, μέσω της αξιολόγησης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης αθλητικών οργανισμών και σωματείων ούτως ώστε να μπορούν να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας. Στόχος του έργου είναι να διασφαλίσει ότι οι αθλητικοί οργανισμοί και τα σωματεία έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τα εργαλεία ώστε να εφαρμόσουν πολιτικές προστασίας των παιδιών από κάθε μορφής βία. Το ACTIVE υλοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Πορτογαλία.

https://www.kmop.gr/el/projects-vf/active/