Τελευταια νεα
 1. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΝΙΚΟ ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ
 2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟ ΡΑΠΤΙΔΗ
 3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟ Χολαργού
 4. ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΑΖΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ο HOLARGOS BC είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας που σκοπό έχει να μάθει στα παιδιά την αξία του αθλητισμού μέσω του μπάσκετ και να αναπτύξει τη συνεργασία, την ομαδικότητα και τη φιλία μεταξύ των παιδιών/αθλητών.

Το σωματείο αποτελείται από την Ανδρική Ομάδα, τα Αγωνιστικά Τμήματα που αγωνίζονται στα αντίστοιχα επίσημα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, καθώς και τις Ακαδημίες όπου αθλούνται παιδιά 3,5 ετών και μεγαλύτερα. Τα κύρια έσοδα του Σωματείου προέρχονται από την οικονομική ενίσχυση των μελών και των γονέων των αθλητών. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται τα έξοδα του Σωματείου που αφορούν α) τα έξοδα των αγώνων (γραμματεία, διαιτητές, ιατροί, κλπ), β) τους προπονητές, γ) το αθλητικό υλικό, δ) το κόστος των αθλητικών εμφανίσεων των αθλητών καθώς επίσης ε) και δράσεις που γίνονται.

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται μετά από ψηφοφορία των μελών του, έχει τριετή θητεία και είναι υπεύθυνο για την καθημερινή του λειτουργία. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες των μελών του αναφέρονται στο Καταστατικό του Συλλόγου και περιλαμβάνουν εκτός των άλλων την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, την ανάληψη αθλητικών και άλλων δράσεων που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθε», την επιλογή του υπεύθυνου της Ακαδημίας καθώς και των προπονητών και λοιπών συνεργατών.

Οι έφοροι είναι εκπρόσωποι του σωματείου και γνωστοποιούνται στους γονείς στην αρχή της περιόδου. Είναι υπεύθυνοι για τα δελτία των παιδιών που αγωνίζονται, ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες, επιλύουν τυχόν προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους εκτός έδρας αγώνες με την σύμφωνη γνώμη των γονέων, παρακολουθούν προπονήσεις, ενημερώνουν τους γονείς για τυχόν αλλαγές προγράμματος και υποχρεούνται να επιλύουν προβλήματα και απορίες των γονέων μεταφέροντας τες στο διοικητικό συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες των εφόρων αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κανονισμό «Αρμοδιότητες Εφόρων».

Το πρόγραμμα των προπονήσεων γνωστοποιείται κατά την εγγραφή ή και νωρίτερα, με την επιφύλαξη μεταβολών που οφείλονται σε λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνο το σωματείο εφόσον εκτός των άλλων οι αγωνιστικοί χώροι διατίθενται προς χρήση στον Σύλλογο κατόπιν σχετικού αιτήματος και έγκρισης από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή όλων των κανονισμών και απαιτήσεων του σωματείου οι οποίοι στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του, προς όφελος των αθλητών του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Η Ακαδημία λειτουργεί από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Ιουνίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του Συλλόγου, δύναται η περίοδος να μεταβληθεί.

2. Κατά την εγγραφή του Αθλητή και ανάλογα με την ηλικία του απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό υγείας από Παιδίατρο, Παθολόγο ή Καρδιολόγο για την έκδοση της /Κάρτας Υγείας
 • Υπογραφή εντύπου συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)
 • Αίτηση Εγγραφής
 • Αίτηση έκδοσης Δελτίου Αθλητή και δύο (2) φωτογραφίες

Κανένας αθλητής δε θα μπορεί να λάβει μέρος στις προπονήσεις ή σε αγώνες της Ακαδημίας χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Συλλόγου, και έως της προσκομίσεως του πιστοποιητικού υγείας, κατά την εγγραφή, ο κηδεμόνας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες του παιδιού του.

3. Για την ετήσια εγγραφή του αθλητή καταβάλλεται το μήνα Σεπτέμβριο ένα ποσό ως πρώτη δόση/ οικονομική ενίσχυση καθώς και το κόστος για την προμήθεια του ρουχισμού του αθλητή. Το υπολειπόμενο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους τρόπους καταβολής:

α) εφ’ άπαξ (εξόφληση έως τέλος Σεπτεμβρίου) ή

β) σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη τελευταία να δίνεται έως το τέλος Μαρτίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, αν δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, μετά την καταληκτική συμφωνηθείσα ημερομηνία, λύεται η συνεργασία μεταξύ συλλόγου και γονέως και επομένως το παιδί δεν μπορεί να συμμετέχει στις προπονήσεις. Εκπτώσεις προβλέπονται για δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας, για παιδιά υπαλλήλων του Δήμου, για ανέργους γονείς και για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και υποστηρικτικών εγγράφων στη γραμματεία του Συλλόγου και έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρήματα που έχουν καταβληθεί έναντι οικονομικής ενίσχυσης δεν επιστρέφονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συμψηφισθούν έναντι οικονομικής ενίσχυσης της επόμενης χρονιάς.

Καμία εγγραφή δεν γίνεται δεκτή αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχει τακτοποιηθεί η όποια οικονομική οφειλή.

4. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους με την εγγραφή του καταλαμβάνει μια θέση στο τμήμα. Η γραμματεία συνεπώς πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση που κάποιο παιδί θελήσει να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου του τραυματισμού) τις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Ακαδημιών τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή.

5. Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις τεχνικές γνώσεις που έχουν στην καλαθοσφαίριση. Η κατάταξη γίνεται μόνο από τους προπονητές των τμημάτων με την έγκριση του/των Υπευθύνου/νων της Ακαδημίας.

6. Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος και με την σύμφωνη γνώμη του/των Υπευθύνου/νων της Ακαδημίας μπορεί να γίνει αλλαγή του τμήματος του παιδιού και της ομάδας στην οποία συμμετέχει. Στην αρχική κατάταξη, όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές, η διοίκηση και οποιοσδήποτε άλλος δεν έχουν ουδεμία συμμετοχή.

7. Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους οι γονείς μπορούν να απευθύνονται αρχικά στον έφορο της ομάδας. Έργο των προπονητών είναι -αποκλειστικά- η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων. Καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται μόνο από τον υπεύθυνο προπονητή Ακαδημιών και κατ’ επέκταση από τη Διοίκηση του Συλλόγου. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύονται αυστηρά. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν τον ικανοποιεί έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί απ’ ευθείας στον Υπεύθυνο Ακαδημιών και ακολούθως στη Διοίκηση του Συλλόγου, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

8. Η παρουσία των εγγραφέντων παιδιών στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Τα παιδιά δεν θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων αν δεν παρακολουθούν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων. Η επιλογή των αθλητών που θα συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προπονητή του τμήματος.

9. Η προσέλευση των παιδιών στον χώρο προπόνησης πρέπει να γίνεται δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης.

10. Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των προπονήσεων για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών. Η ομάδα δε φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών μετά το τέλος της προπόνησής τους, εκτός εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον Προπονητή.

11. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο και το τμήμα του παιδιού τους από: α) τα viber groups που δημιουργεί (ανά τμήμα) κάθε προπονητής, β) από τον πίνακα ανακοινώσεων, γ) τα social media του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας (www.holargosbc.gr), δ) τον έφορο του τμήματος και ε) την Γραμματεία. 

12. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τους προπονητές και ο ρόλος τους πρέπει να είναι συμβατός με τους κανόνες του τμήματος. Στους γονείς που παρεμβαίνουν στο έργο των προπονητών και δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος εφαρμόζονται οι ανάλογες συστάσεις. Η παρουσία γονέων και κηδεμόνων στους χώρους προπόνησης ή αγώνων δε πρέπει να επηρεάζει αρνητικά το έργο των αθλητών και των προπονητών. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα αποβάλλονται από τον περιβάλλοντα χώρο. Σε περίπτωση επίσης αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς κηδεμόνα προς τον προπονητή, σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο της ομάδας (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία) και παρά τις σχετικές συστάσεις, τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του αθλητή ή της αθλήτριας – δηλαδή του παιδιού του -από το σύλλογο. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο υπάρχει στο περιβάλλον των αθλητών, καλό είναι να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι της ομάδας ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις απρόσμενες αντιδράσεις που πολλές φορές εκδηλώνουν τα παιδιά.

Η Διοίκηση θέλει να τονίσει ότι κύριος στόχος της λειτουργίας του Συλλόγου είναι να μάθει στα παιδιά το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, να προωθήσει την αξία της ομαδικότητας, του ευ αγωνίζεσθε και να δημιουργήσει τους μελλοντικούς παίκτες της ανδρικής ομάδας. Σε αυτό το εγχείρημα θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες. Η συμμετοχή τους και η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών που είναι απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού αθλήματος.

Ο παρόν κανονισμός υπερισχύει όλων των κανονισμών του Συλλόγου, αποτελεί ωστόσο αναπόσπαστο κομμάτι:

 1. Του κανονισμού των Προπονητών.
 2. Του εγχειριδίου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 3. Των αρμοδιοτήτων των Εφόρων.
 4. Της τιμολογιακής Πολιτικής του Συλλόγου

το Διοικητικό Συμβούλιο του HOLARGOSBC

Μάρτιος 2021

Ο παρόν κανονισμός τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρείται στο γραφείο του Συλλόγου και αναρτάται στον  διαδικτυακό τόπο www.holargosbc.gr.
Αποτελεί απαραίτητο συστατικό της λειτουργίας του Σωματείου και πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από όλους, Γονείς, Αθλητές, Προπονητές, Εφόρους τμημάτων και την Διοίκηση του Συλλόγου.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop