Ο Σύλλογος Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού  καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο, με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως ακολούθως:

  1. Διαγραφή μελών
  2. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ΔΣ κατά την λήξη της θητείας του και απαλλαγή μελών
  3. Εκλογή προέδρου και γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  4. Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
  5. Εκλογές μελών για σύσταση νέου ΔΣ και εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί την Κυριακή 11/09/2022 στις 18:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Παπάγου Χολαργού –Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσους παρόντες στον ίδιο χώρο την Κυριακή 18/09/2022 και ώρα 18:30.

H παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, στα γραφεία του συλλόγου δέκα μέρες πριν την ΓΣ και θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο www.holargosbc.gr.

To Διοικητικό Συμβούλιο

Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού