Ο Σύλλογος μας καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως ακολούθως:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (οικονομικός & διοικητικός)
  2. Έγκριση μετά από συζήτηση και ανάγνωση του πρακτικού της Εξελεγκτικής επιτροπής του οικονομικού απολογισμού (2019) και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 2020
  4. Πρόταση ΚΟΧ για Οικονομική ενίσχυση και λήψη εξουσιοδότησης ΔΣ
  5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 26/1/20 στις 19:00 στο Κλειστό Γήπεδο Αντώνης Τρίτσης (αίθουσα προβολών & συνεδριάσεων).  

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσους παρόντες στον ίδιο χώρο την Τετάρτη 29/01/20 και ώρα 19:00.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΓΣ, τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται όπως καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή ύψους 2,93€,  ήτοι 35,16€ συνολικά ετησίως. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να καταβληθεί πριν την Γενική Συνέλευση.

H παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, στα γραφεία του συλλόγου δέκα μέρες πριν την ΓΣ.