Ο Σύλλογος Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού  καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο, με θέμα ημερήσιας διάταξης όπως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ΔΣ
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Εκλογές ΕΟΚ, λήψη απόφασης για την ψηφοφορία
  4. Εκλογές ΕΣΚΑ, λήψη απόφασης για την ψηφοφορία
  5. Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 02 Μαρτίου 2021  στις 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσους παρόντες στον ίδιο χώρο το Σάββατο 13 Μαρτίου και ώρα 15:00.

H παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, στα γραφεία του Συλλόγου δέκα μέρες πριν την ΓΣ και θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Γεώργιος Δανόπουλος