Δυνάμει του καταστατικού του Συλλόγου, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 12/03/2023, καλούνται τα μέλη του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Χολαργού σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης όπως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός έτους 2022
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2022
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής
  5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023
  6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στις 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο γήπεδο Α. Τρίτσης. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσους παρόντες στον ίδιο χώρο στις 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00. Στην Συνέλευση μπορούν να παραβρεθούν και να ψηφίσουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα, όπως προβλέπεται στο καταστατικό του συλλόγου. H παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, στα γραφεία του και θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Φώτης Τσώνης